Ένζυμα

Τα ένζυμα είναι βιοκαταλύτες οι οποίοι καθιστούν δυνατή την εκκίνηση αντιδράσεων όπως τη μεταβολή σακχάρου σε ενέργεια. Παράλληλα είναι ουσίες που βοηθούν τον οργανισμό μας, δημιουργώντας χημικές αντιδράσεις.

Τα ένζυμα, πρωτεϊνες που αποτελούνται από δομικά στοιχεία τα λεγόμενα αμινοξέα, κατηγοριοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους και ταξινομούνται σύμφωνα με το τύπο της χημικής αντίδρασης. Παρ` όλα αυτά μπορούμε να τα χωρίσουμε βάση διατροφής και της ενζυμοθεραπείας σε τρεις βασικούς τύπους:

  1. Πρωτεάσες: οι οποίες είναι υπεύθυνες για την διάσπαση των πρωτεϊνών
  2. Λιπάσες: οι οποίες διασπούν τα λίπη
  3. Αμυλάσες: οι οποίες διασπούν τους υδατάνθρακες.