Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι τα βασικά συστατικά των πρωτεϊνών και είναι μεγάλης σπουδαιότητας για μια πληθώρα μεταβολικών διαδικασιών. Δεδομένου ότι η διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας κατά την ισχυρή σωματική φόρτιση είναι προτεραιότητα, δεν παράγεται πρωτεΐνη στους μύες. Μετά από την ισχυρή σωματική φόρτιση (εντατική προπόνηση ή στρες) ρυθμίζει το σώμα την ανάγκη σε αμινοξέα που προέκυψε μέσω μίας ενταμένης πρωτεϊνοσύνθεσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να υποστηριχθεί πρόθυμα με τον ανεφοδιασμό πρόσθετων αμινοξέων. 

Τι είναι τα αμινοξέα;

Τα αμινοξέα είναι σημαντικά για σχεδόν όλες μεταβολικές διαδικασίες του σώματος.
Είναι τα βασικά δομικά συστατικά των πρωτεϊνών του σώματος.

Σε ισχυρή σωματική επιβάρυνση όπως π.χ. σε αθλήματα δύναμης, ελευθερώνεται ενέργεια στους μύες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν μπορεί το σώμα να αναπτύξει πρωτεΐνη.
Μετά από αυτή την επιβάρυνση (μεταξύ αυτών π.χ. στρες) προσπαθεί το σώμα να ρυθμίσει την ανάγκη σε αμινοξέα μέσω της πρωτεϊνοσύθεσης, δηλαδή την δόμηση πρωτεΐνης στους μύες.

Υπάρχουν απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα. Τα μη απαραίτητα αμινοξέα μπορεί να τα παράγει το σώμα με την βοήθεια των ληφθέντων θρεπτικών ουσιών. Τα απαραίτητα αμινοξέα εντούτοις πρέπει να λαμβάνονται εξολοκλήρου από την διατροφή.

Τα απαραίτητα αμινοξέα, που χαρακτηρίζονται και σαν αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας, είναι η ιστιδίνη, η λευκίνη, η ισολευκίνη, η λυσίνη, η μεθειονίνη, η φαινυλαλανίνη, η θρεονίνη, η τρυπτοφάνη και η βαλίνη.